Is-Seba

Ir-Regoli

Il Seba loghba, maghrufa wkoll bhala Sedma jew Zsirozas, ghandu l-regoli li gejjin:

  • hemm 32 karti; hemm 8-figuri, 7, 8, 9, 10, J, Q, K u A; kull figura ghandha 4 karti
  • kull plejer jircievi erba karti bl-addocc fil-bidu tal-loghba
  • l-atturi qatra karta, wiehed fi zmien
  • implicitament, l-ewwel attur jiehu l-karti
  • jekk it-tieni plejer qtar 7, jew karta bl-istess figura bhala l-ewwel, imbaghad huwa jista pick-karti minflok
  • l-ewwel attur jista 'joggezzjona fis-sitwazzjoni ta' qabel izda biss jekk hu qtar kif ukoll ta '7 jew karta bl-istess figura bhala l-ewwel
  • wara irfigh l-karti, kull plejer jircievi numru ugwali ta 'karti godda sabiex dawn ikomplu jkollhom 4 cards kull
  • hemm 8 punti: l-10 u A-figuri
  • ir-rebbieh huwa dak plejer li ghandu aktar punti fl-ahhar tal-loghba

Logħob onlajn oħra