Futoshiki

Daqs bord: Diffikultà:       Fuq click:      

Regoli tal-loghba

Futoshiki:

  • huwa wkoll maghruf taht l-isem Inugwali.
  • hija loghba puzzle playable fuq bord kwadru li jkollu dimensjonijiet fissi (5x5 per ezempju).
  • kull kwadru board ghandhom fl-ahhar ikun fihom cifri minn 1 sa d-dimensjoni bord.
  • fuq kull ringiela jew kolonna, kull hames figuri irid jidher ezattament darba.
  • fil-bidu biss xi kwadri jinkixfu, l-plejer ghandhom jiskopru l-bqija.
  • jekk il-bord fih inugwaljanzi bejn ic-celluli kwadru, dawn ghandhom jigu rispettati.
  • kull puzzle ghandha soluzzjoni unika u l-ebda guessing huwa mehtieg li jiskopru dan.
  • biex taghmel pass, jaghzlu kwadru u taghfas cifri tastiera jew 0 (zero) biex ihassarha.

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.