Futoshiki

Daqs bord:       Diffikultà:       Fuq click:      

Regoli tal-loghba

Futoshiki:

  • huwa wkoll maghruf taht l-isem Inugwali.
  • hija loghba puzzle playable fuq bord kwadru li jkollu dimensjonijiet fissi (5x5 per ezempju).
  • kull kwadru board ghandhom fl-ahhar ikun fihom cifri minn 1 sa d-dimensjoni bord.
  • fuq kull ringiela jew kolonna, kull hames figuri irid jidher ezattament darba.
  • fil-bidu biss xi kwadri jinkixfu, l-plejer ghandhom jiskopru l-bqija.
  • jekk il-bord fih inugwaljanzi bejn ic-celluli kwadru, dawn ghandhom jigu rispettati.
  • kull puzzle ghandha soluzzjoni unika u l-ebda guessing huwa mehtieg li jiskopru dan.
  • biex taghmel pass, jaghzlu kwadru u taghfas cifri tastiera jew 0 (zero) biex ihassarha.

Logħob onlajn oħra