Isparar ballun

*
Ikklikkja l-asterisk biex jibdew il-loghba

Isparar ballun - Istruzzjonijiet

Isparar ballun hija loghba onlajn interattiva b'xejn fejn il-velocità ta 'reazzjoni u l-hiliet li jimmiraw taghmel differenza bejn Bidu u attur espert.

  • sabiex tibda l-loghba, ikklikkja l-karattru '*' fic-centru tal-bord
  • matul il-loghba inti tista 'tara fil-centru tal-iskrin l-kulur tal-ballun tieghek stess
  • inti tista 'dahhal ball tieghek stess fil-fluss ballun tuza movimenti gurdien ghall timmira u left-ikklikkja ghall-isparar
  • l-ghan tal-loghba hu li jeqirdu l-blalen fuq l-iskrin
  • sabiex jigu meqruda, 3 jew aktar blalen konsekuttivi li ghandhom l-istess kulur ghandu jkun iffurmat
  • meta grupp ta 'blalen hija meqruda, il-punti huma Akkumula bbazati fuq in-numru ta' blalen li kienu fil-grupp
  • l-blalen izommu gejjin f'forma forma spirali lejn ic-centru
  • il-loghba hija aktar meta l-blalen jirnexxilhom jilhqu l-centru tal-bord

Logħob onlajn oħra