Reciproku

Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba
Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba Reciproku biċċa logħba

Livell: 1

Regoli

Reciproku hija loghba fejn inti trid tirriproduci l-mudell fuq in-naha tax-xellug tal-iskrin bl-uzu panel simili li jinsabu fuq il-lemin.

Inizjalment inti tista 'ikklikkja kwadru mhux vojta (fil-lemin tal-iskrin) sabiex jindikaw ix-xewqa li naqqas bicca wahda minn dak il-post indikat. Meta tikklikkjaw fuq kwadru iehor it-tieni darba se tiffinalizza l-mossa u zid il-bicca l-pozizzjoni li ghadhom kif gew indikati, li bih tkun tista irrepeti l-process mill-bidu.

Int trid tirrispetta l-limitu ta 'zmien ghal kull livell loghba. Livelli oghla game huma generalment aktar difficli mqabbla ma 'dawk inizjali. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra