Aqta Il-Numru

Ibda loghba gdida

Aqta Il-Numru - Ir-Regoli

Aqta Il-Numru hija loghba fejn inti trid tuza logika tieghek sabiex raden 4 figuri Numru sigriet maghzula mill-kompjuter fil-bidu tal-loghba. In-numru huwa ffurmat bl cifri 0-9; kull hames figuri jidher darba aktar.

Dan in-numru huwa guessed minnek via tentattivi multipli. Prova tikkonsisti f'numru propost, maghzula minnek, u t-twegiba tal-kompjuter. Il-kompjuter ghandu jghidlek, fir-risposta tieghu, kemm cifri jkunu qtajt fuq l-istess pozizzjoni, u kemm cifri jkollhom inti guessed fuq pozizzjoni differenti.

Uzu ta 'informazzjoni mill-twegiba tal-kompjuter, inti trid raden-numru li juzaw bhala ftit jiccaqlaq possibbli. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.