Nim - Ir-Regoli

Nim hija tnejn plejer loghba li juza bicciet identici allinjati f'diversi kolonni. Inti jilaghbu kontra l-kompjuter. L-atturi jiccaqalqu alternattivament. A mossa tikkonsisti fit-tnehhija f'bicciet minn kolonna wahda; l-ghadd ta 'bicciet tnehhew hija deciza mill-attur jaghmlu l-mixja.

Sabiex jimxu, imbaghad jergghu-maws fuq il-bicciet; ikklikkja meta inti tixtieq li tnehhi l-bicciet kkulurita ahdar. Il-loghba tispicca meta ma hemm ebda bicciet aktar disponibbli. Il-plejer li wettaq dik l-ahhar pass jirbah. Xorti tajba!

Nim onlajn

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.