Nim - Ir-Regoli

Nim hija tnejn plejer loghba li juza bicciet identici allinjati f'diversi kolonni. Inti jilaghbu kontra l-kompjuter. L-atturi jiccaqalqu alternattivament. A mossa tikkonsisti fit-tnehhija f'bicciet minn kolonna wahda; l-ghadd ta 'bicciet tnehhew hija deciza mill-attur jaghmlu l-mixja.

Sabiex jimxu, imbaghad jergghu-maws fuq il-bicciet; ikklikkja meta inti tixtieq li tnehhi l-bicciet kkulurita ahdar. Il-loghba tispicca meta ma hemm ebda bicciet aktar disponibbli. Il-plejer li wettaq dik l-ahhar pass jirbah. Xorti tajba!

Nim onlajn

Logħob onlajn oħra