Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Regoli tal-loghba

  • kwadri vojta kollha jridu jimtlew bin-numri kienu jvarjaw minn 1 sa 9.
  • is-somma ta 'kull blokk orizzontali ghandu jkun ugwali ma' l-clue fuq tax-xellug taghha.
  • is-somma ta 'kull blokk vertikali ghandu jkun ugwali ma' l-clue fuq nett taghha.
  • ebda numru jista 'jintuza fl-istess blokka aktar minn darba.
  • kull puzzle ghandha soluzzjoni wahda unika.

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.