Ciniz kontrolluri

Bicciet li jifdal: 32

Ibda loghba gdida

Ciniz kontrolluri - Ir-Regoli

L-iskop ta 'din il-loghba puzzle huwa biex jiskopru sekwenza ta' jiccaqlaq li thalli l-konfigurazzjoni finali tal-loghba bl kif ftit bhala bicciet possibbli fuq il-bord.

A mossa tikkonsisti fl-ghazla f'bicca wahda specifika fuq il-bord, li ghandu bicca neighbor jinsabu hdejn dan. Billi jwettqu l-moviment, il-bicca 'qbiż' fuq proxxmu taghha u artijiet dritt fuqha, fejn spot vojta jridu jinstabu. Il-proxxmu li kien qabża fuq se jitneħħew mill-bord.

Sabiex jigu indikati mossa, ikklikkja fuq il-bicca li inti tixtieq li jiccaqalqu, u mbaghad ikklikkja fuq il-kwadru destinazzjoni. Il-bicca bejniethom se jitnehhew awtomatikament jekk il-mossa hija valida.

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.