Ciniz kontrolluri

Bicciet li jifdal: 32

Ibda loghba gdida

Ciniz kontrolluri - Ir-Regoli

L-iskop ta 'din il-loghba puzzle huwa biex jiskopru sekwenza ta' jiccaqlaq li thalli l-konfigurazzjoni finali tal-loghba bl kif ftit bhala bicciet possibbli fuq il-bord.

A mossa tikkonsisti fl-ghazla f'bicca wahda specifika fuq il-bord, li ghandu bicca neighbor jinsabu hdejn dan. Billi jwettqu l-moviment, il-bicca 'qbiż' fuq proxxmu taghha u artijiet dritt fuqha, fejn spot vojta jridu jinstabu. Il-proxxmu li kien qabża fuq se jitneħħew mill-bord.

Sabiex jigu indikati mossa, ikklikkja fuq il-bicca li inti tixtieq li jiccaqalqu, u mbaghad ikklikkja fuq il-kwadru destinazzjoni. Il-bicca bejniethom se jitnehhew awtomatikament jekk il-mossa hija valida.

Logħob onlajn oħra