Agent li Jzid - Ir-Regoli

Din il-loghba jghinek ittejjeb il-hiliet tieghek zidiet matematika! L-ghan tal-loghba huwa car li l-bord. Jekk il-bord isir shih, il-loghba hija mitlufa. F'kull stadju, il cifri attwali hija mqieghda fuq il-bord fil-post hielsa indikata minnek. Jekk is-somma tac-cifri digitali fl-kwadri girien zzid up (modulo 10) lill-cifri attwali, allura l-cifri u l-girien taghha huma kklerjati mill-bord. Xorti tajba.

Agent li Jzid

 

Ibda loghba gdida

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.