Tikklikkjaw

Jekk il-loghba jonqos milli taghbija, allura inti trid jippermettu Javascript fil-browser tieghek ...

Tikklikkjaw - Ir-Regoli

Tikklikkjaw hija loghba interattiva li jikkombina kemm l-interattività tal-loghob ta 'azzjoni u l- 'poter tal-mohh' tal-aktar illaxkar, l-ebda loghob tal-pressjoni time. Issa u mbaghad, numru se jidhru ghal perjodu qasir ta 'zmien, u wara li dan se jisparixxu. L-objettiv tal-loghba hu li ikklikkja fuq numri kollha li huma kwadri perfetta (bhal 121, li huwa 11 * 11), u li jinjora l-ohrajn.

In-numri li se jidhru huma fil-medda ta 0 .. 200, sabiex ikun hemm gabra limitata ta' kwadri perfetta li inti ghandek jirrikonoxxu. Madankollu, il-hin allokat ghall-evalwazzjoni u mbaghad tikklikkja / jinjora n-numru huwa limitat. Inti huma permessi li jaghmlu izbalji 5. Il-puntegg finali huwa l-ghadd ta 'numri li ghalihom hadt l-azzjoni korretta.

Logħob onlajn oħra