Simon jgħid

Bidu loghob

Punti: 0

Ogħla punti: 0

Simon jgħid - Harsa generali

L-iskop ta 'din il-loghba huwa li ikklikkja fuq l-istess kuluri kif il-kompjuter ma, fl-istess ordni. Inizjalment il-sekwenza kulur ghandu l-tul 1. Kull darba li inti tmexxi biex jirriproducu b'mod korrett, it-tul tieghu jigi mizjud bl 1. Naghmlu zball jregga puntegg tieghek ghal zero (izda l-highscore tinzamm).

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.