Simon jgħid

Bidu loghob

Punti: 0

Ogħla punti: 0

Simon jgħid - Harsa generali

L-iskop ta 'din il-loghba huwa li ikklikkja fuq l-istess kuluri kif il-kompjuter ma, fl-istess ordni. Inizjalment il-sekwenza kulur ghandu l-tul 1. Kull darba li inti tmexxi biex jirriproducu b'mod korrett, it-tul tieghu jigi mizjud bl 1. Naghmlu zball jregga puntegg tieghek ghal zero (izda l-highscore tinzamm).

Logħob onlajn oħra