Puzzle numerika
Numeriku Puzzle - Ir-Regoli

Int trid tirranga n-numri fl-ordni, minn 1 sa 15. L-ewwel erba 'numri, mill-1 sa 4, ghandu jigi ordnat fuq l-ewwel ringiela, l-4 numri li jmiss fuq it-tieni ringiela u l-bqija. Fl-ahhar ringiela, fid-dritt, il-pjazza vojta ghandu jitqieghed.

Jiccaqlaq validi jikkonsistu fi iskambji kwadru nnumerati mal-kwadru vojta. Dawk kwadri 2 li huma biddlu jridu jkunu girien (il-kwadru numerati ghandu jitqieghed fil-xellug, lemin, genb ta 'fuq jew t'isfel tal-kwadru vojta).

Xorti tajba fil issolvi l-puzzle!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.