Matrici jgħid

Matrici jgħid - Ir-regoli

Matrici jgħid hija loghba fejn inti ghandek tuza memorja tieghek biex timla l-matrici u jirriproducu mudell minghajr zbalji.

  • l-ordni li fiha inti ikklikkja l-celluli mhix importanti.
  • sabiex tirriproduci l-mudell li inti trid ikklikkja biss fuq ic-celloli li jappartjenu ghall-mudell.
  • ghal kull cellula korretta ghafast ikollok 10 punti; jekk tikklikkja cellola hazin allura l-attentat attwali se jintemm.
  • ghandek numru limitat ta 'provi fil-bidu; kull mudell se jonqos dan billi wiehed.
  • meta ma hemm ebda aktar provi xellug se tara puntegg globali li jiddeskrivi l-prestazzjoni tieghek loghba globali.

Il-loghba hija maghrufa wkoll bhala Memorja matrici u tappartjeni ghall-Simon jgħid grupp ta 'loghob.

Logħob onlajn oħra