MathQuiz

In-numru remake

A =
B =
C =
D =


Tista 'tuza l-vlegeg li jiccaqalqu bejn it-3 remakes disponibbli.

MathQuiz - Ir-Regoli

Wara l-klassi matematika, il-blackboard giet imhassra, imma xi haga baqghet. Jafu li din kienet minn hekk, u li kull simbolu li jifdal gie ssostitwit ittra, jippruvaw remake-zieda. Meta 4 numri kollha huma korretti, messagg congratulations se jidhru. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra