MathQuiz

In-numru remake

A =
B =
C =
D =


Tista 'tuza l-vlegeg li jiccaqalqu bejn it-3 remakes disponibbli.

MathQuiz - Ir-Regoli

Wara l-klassi matematika, il-blackboard giet imhassra, imma xi haga baqghet. Jafu li din kienet minn hekk, u li kull simbolu li jifdal gie ssostitwit ittra, jippruvaw remake-zieda. Meta 4 numri kollha huma korretti, messagg congratulations se jidhru. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.