Hanoi torrijietBiċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi Biċċa Hanoi
Aghzel id-daqs loghba mixtieq:

3 4 5
6 7 8

Ibda loghba gdida

Regoli

L-iskop ta 'din il-loghba hu li jcaqalqu l-bicciet mill-mannara vertikali xellug lejn il-mannara vertikali dritt. Bicciet jistghu jigu mcaqalqa minn mannara ghall-iehor, jekk il-mannara destinazzjoni ma fiha ebda bicciet izghar minn l-bicca jigi mcaqlaq. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.