Tutorja ghall Nonograms / Griddlers / Picross

Nonograms (maghrufa madwar id-dinja taht ismijiet differenti) huma l-loghob ibbazati fuq kodici deskrittiv - marbuta ma 'kull ringiela u l-kolonna ta' tabella - li tispecifika t-tul ta 'kull grupp ta' kwadri blu konsekuttivi fuq dik il-linja. Dan nonograms tutorja jghinek prattika game-solving ghal ringiela wahda bbazata fuq dan il-kodici deskrittiv.

Ghal kull kodici moghti, jimmarkaw ghaldaqstant il-kwadri fejn inti huma certi dwar il-valur taghhom (blu jew vojta). Halli-trade marks in kwistjoni fuq il-kwadri li ghalih inti ma bizzejjed informazzjoni biex jaghmlu decizjoni.

Biex tibda, taghzel it-tip kwizz specifiku.

Jekk il-loghba jonqos milli taghbija, allura inti trid jippermettu Javascript fil-browser tieghek ...

leggenda:

kwadru incerta

ibbazati fuq il-kodici definizzjoni, din il-kwadru ghandu jkun mimli

ibbazati fuq il-kodici definizzjoni, din il-kwadru irid ikun vojta

Nieqaf tutorja, jilaghbu l-loghba

Logħob onlajn oħra