Dwal barra

Livell: 1 (barra ta ' 30)   [>> livell li jmiss]

Tentattiv darb'oħra dan il-bord

Iggenera konfigurazzjoni gdida, bl-istess livell ta 'diffikultà

Dwal barra - Ir-Regoli

Il Dwal barra-loghba ghandha-regoli li gejjin:

  • l-ghan tal-loghba hu li jitfu d-dwal kollha fuq il-bord
  • tikklikkja fuq kwadru swiccijiet stat sajjetti taghha
  • tikklikkja fuq kwadru swiccijiet wkoll l-istat tal-girien taghha Nord, Nofsinhar, Lvant u Punent
  • il-livelli kollha huma saltwarjament iggenerat, izda dawn ghandhom tendenza li jzidu f'diffikultà

Logħob onlajn oħra