Destrojer ta 'arja

Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur
Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur
Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur
Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur
Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur Ghadu vapur

Vapur stess

Punti: 10000     Livell: 1 (barra ta ' 5)   [ Aqbeż dan il-livell ]

Destrojer ta 'arja - Ir-Regoli

Inti tikkontrolla l-vapur fil-parti t'isfel tal-iskrin, bl-uzu kif cwievet kontroll: vlegga xellug - xellug, vlegga dritt - id-dritt, B - nar. L-ghan huwa li jeqirdu vapuri ghadu kollha, minghajr ma jkollna sparatura minnhom. Il-kulur ta 'tarki ghadu jindika tarka taghhom: stands ahmar ghall-ilqugh aktar dghajfa, u iswed ghall-aktar wiehed b'sahhtu. Peress li l-vapuri huma sparatura, kulur tarka taghhom se jduru lejn ahmar; f'dan l-istat, bulit huwa bizzejjed li jeqirdu l-vapur.

Bastiment tieghek jehtieg karburant, u isparar fuq vapuri ghadu htigijiet ta 'energija. Kemm ta 'dawk jissarraf punti; inti jikkunsmaw ammont zghir ta 'punti kull sekonda, u kull wiehed balal tieghek ispejjez punti ukoll. Meta int teqred vapur ghadu, inti tircievi ammont relattivament kbir ta 'punti li tippermetti li inti 'tmur fuq'. Meta inti qed jintlaqtu minn ghadu, punti tieghek huma titbaxxa. Il-loghba tispicca meta inti tilhaq 0 punti, jew meta inti jeqirdu l-ghedewwa (billi jkun hemm avvanz ghal-livell li jmiss).

Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.