Blalen jizzerzqu

Ir-Regoli

L-iskop ta 'din il-loghba hu li taghmel il-punti. Inti tikseb minnhom meta inti tmexxi biex jaghmlu fuq il-blackboard 5 jew aktar blalen ta 'l-istess kulur rrangati fuq spazji konsekuttivi. Inti tista 'timxi l-ballun minn post moghti lil kwadru hielsa, jekk ikun hemm passagg bejn il-kwadru inizjali u l-kwadru destinazzjoni. Il-loghba tispicca meta l-blackboard huwa mimli bl blalen. 3 blalen jidhru saltwarjament wara kull mossa, imma jekk inti tirranga korrett il-blalen allura dawn huma eliminati mill-blackboard u punti addizzjonali jigu rcevuti. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra

Ipprova logħob ieħor Loghob.org, maghzula mill-popolarità taghhom:

1. Nonogram
Skopri stampi mohbija bbazata fuq hjiel cifri.

2. Futoshiki
Imla bord billi jirrispetta l-inugwaljanzi.

3. X-Ballun
Nehhi gruppi ta 'blalen fl-ordni dritt.

4. Sudoku
Imla bil cifri bord 9x9, ma 'restrizzjonijiet.

5. Isparar ballun
Jaghmlu gruppi ta '3 blalen sakemm il-hin runs out.