Blalen jizzerzqu

Ir-Regoli

L-iskop ta 'din il-loghba hu li taghmel il-punti. Inti tikseb minnhom meta inti tmexxi biex jaghmlu fuq il-blackboard 5 jew aktar blalen ta 'l-istess kulur rrangati fuq spazji konsekuttivi. Inti tista 'timxi l-ballun minn post moghti lil kwadru hielsa, jekk ikun hemm passagg bejn il-kwadru inizjali u l-kwadru destinazzjoni. Il-loghba tispicca meta l-blackboard huwa mimli bl blalen. 3 blalen jidhru saltwarjament wara kull mossa, imma jekk inti tirranga korrett il-blalen allura dawn huma eliminati mill-blackboard u punti addizzjonali jigu rcevuti. Xorti tajba!

Logħob onlajn oħra